Fundacja ROOTS Music

O nas

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

  • Krzewienie kultury i sztuki, w tym wszystkich gatunków muzycznych, które wpłynęły na rozwój szeroko pojętych formatów i stylów muzycznych
  • Podnoszenie kultury muzycznej ogółu społeczeństwa oraz ułatwianie dostępu ogółu ludności do dóbr kultury
  • Promocja społecznie pożądanych i cenionych wartości z wykorzystaniem metod właściwych dla kultury i sztuki,edukacji oraz rozrywki
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Działalność na rzecz kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

CZYM JEST MUZYKA ROOTS?

Roots Music jest nazywana muzyką korzeni. To trend, który obejmuje młodych wykonawców popularyzującychtradycyjne style muzyczne swoich przodków: od folku, rocka, rock’n’rolla, bluesa, rhytm’n’bluesa poprzez reggae, country, americanę itp. Początki muzyki “korzeniowej” leżą w mieszance wczesnej kultury i historii Europy i Afryki, zarówno pod względem treści lirycznej, jak
i stylu i formy muzycznej.

W miarę jak współcześni muzycy spoglądają wstecz zarówno na początki amerykańskiej muzyki korzeni, jak i na odrodzenie folku w latach 60. w poszukiwaniu inspiracji – muzyka Roots wciąż się rozwija.